Terug bij de paddenstoel

Hai Paddenstoel, hier ben ik weer.

       O, wat fijn. En... heb je nog wat sprookjes bedacht?

Je hebt me de vorige keer zó geboeid met je uitleg dat ik er wel wat méér van wil weten.

Kom maar op met je vragen.

Hoe zit het met het sprookje van Aladdin en de wonderlamp?  Kun je hierover wat uitleggen?  

        Kijk, het zit zo: De lamp is het licht dat in jezelf schijnt.

Zover had ik het al wel begrepen, maar dán?

        Als Aladin over de lamp wrijft, komt de geest eruit.

Maar... als het allemaal over jezelf gaat, is die geest dan óók van jezelf?

        Wat een slimme vraag, Evi!

En Aladin kon die geest wensen laten vervullen, tóch?

Juist. Eventjes terug naar het wrijven over de lamp. Wat zou dat betekenen, denk je?

Wrijven…wrijving… Narigheid, problemen misschien?

Goed zo. Iemand die veel narigheid meemaakt, komt vanzelf in contact met de “lamp” in zijn binnenste. Met dat licht kan hij zijn gevoel duidelijk zien.

Aha, en verder? Wat heeft het gevoel met je geest te maken?

Je geest ís gevoel.

Warempel, ik begin het te snappen, geloof ik. Je moet er thuis nog maar eens goed over nadenken.  Dan snap je het niet alleen met je hersens, maar vóel je het ook.

Goed. Hoe zit het dan bij Hans en Grietje? 

O, dat kan ik je makkelijk uitleggen. Hans en Grietje verdwalen in een bos. Dat betekent dat ze in zichzelf aan het zoeken zijn naar de waarheid.  Dan komen ze bij het snoephuisje.

Snoephuisje... wat betekent dát dan?                  

Dat is de verleiding. Dat betekent dat al het lekkers en moois in de wereld je kan  áfhouden van  de waarheid. Het stuurt je als het ware de verkeerde weg op.

Wacht eens... Maar het is toch góed om de verkeerde weg op te gaan, om te leren wat de góede weg is?

Dat is helemaal juist! Tja... en dan worden ze gevangen genomen door de heks.

O ja, ze zien geen uitweg meer, omdat ze alleen maar met uiterlijke dingen bezig waren die lekker en mooi waren.

Goed zo. En als ze dan geleden hebben door hun gevangenschap en daardoor tot inzicht gekomen zijn, duwen ze de heks in de oven.

Ja, ze hebben het zogenaamde kwaad in zichzelf overwonnen, toch?

              Slimme meid hoor. Ik hoef jou niets meer te leren.

Je helpt me anders wel goed op weg, Paddenstoel. Daar ben ik erg blij mee.  Mag ik je nog één sprookje vragen?

Waar gaat het over?

De Reus en Klein Duimpje. Hoe kan ik naar dit verhaal kijken?

De Reus is misschien je sterkste eigenschap en Klein Duimpje je zwakste kant. In ieder geval lijkt dat zo. Maar let op, je zwakke kant kan hulp  vragen aan je sterke kant.

O. Je bedoelt dus dat Klein Duimpje met de zevenmijlslaarzen van de Reus weer grote stappen kon zetten?

Ja! Dan blijkt je zwakte ineens niét meer zwak te zijn. Je maakt gebruik van de kracht die in je zit.

Dus die Reus is je eigen kracht?

Precies.

Waarom heeft niemand mij de betekenis van de sprookjes ooit eerder verteld?

Omdat iedereen er wat anders uit moet kunnen halen.

Maar wat jij verteld hebt, klopt toch?

Jawel, voor jóu klopt het. Maar misschien snapt niet iedereen het op deze manier.

Dus je zou aan een ander kind zomaar een ándere uitleg kunnen geven?

Inderdaad, ik probeer te voelen wat het kind kan vatten.

Je bent wijs, Paddenstoel.

        Dankjewel, jij ook.

Fijn dat ik je heb ontmoet.

        Da’s wederzijds.

Nou, dan ga ik maar weer eens. Aju paraplu.

        Dag Evi.