Evi wordt wereldwijs

Evi wordt wereldwijs

Landen

Nederland De hippies wilden terug naar eenvoud en vrede.

Spanje Over stierenvechten. Door angst ga je jezelf verdedigen. Liefde trekt liefde aan.

Zwitserland heimwee en andere nare gevoelens kunnen veranderen door andersom denken. Je geeft een nieuwe opdracht aan je hersenen.

Wit Rusland Evi praat over God met een spastische jongen. Ze praten van binnen zonder woorden, omdat hij niet écht kan praten.

Polen Is een dictator eigenlijk bang? Werden daarom zoveel joden vermoord?

Griekenland Door de olympische spelen worden mensen over de hele wereld met elkaar verbonden.

Ierland Hoe kun je sprookjes verklaren en wat doen chakra's?

Afrika Waarom hebben zoveel mensen in Afrika honger. Hoe kunnen wij hen helpen?

Volkeren

Indianen De Macht zit in alles wat bestaat, daarom verdient alles en iedereen evenveel respect.

Aboriginals De hemel is in jezelf. Als de aboriginals iets nodig hebben, vragen ze toestemming aan de natuur.

Inuit Soms worden ze ook wel eskimo's genoemd. Ze hebben geen tv of computer, maar vertellen elkaar prachtige verhalen.

Masai Ze geloven dat God hen koeien en gras geeft. Ze hebben contact met natuurgeesten om mensen te genezen.

Religies - geloven

Islam Er lijken meer overeenkomsten te zijn dan verschillen tussen religies

Boeddhisme Alle daden veroorzaken iets voor jezelf. Als je iets goeds doet, krijg je goedheid op je pad terug. Ze geloven in meer levens.

Taoïsme Meestromen met dat wat er gebeurt in het leven. Rijkdom, kennis en wetten beperken je in je vrijheid.

Christendom De verhalen uit de Bijbel kun je ook uitleggen als innerlijke lessen.

Hindoeïsme Is de aarde een droomwereld en de geestenwereld de echte wereld? Wie is Shiva en wat doe je met een mala?

Zenboeddhisme In Japan mediteren ze met een mantra; klanken die iets belangrijks betekenen. Soms ervaar je de grenzeloze ruimte.

Jodendom In de Thora staan de regels waar de joden zich aan moeten houden. Evi vraagt zich af of het beter is om regels op te volgen of juist te voelen in jezelf wat goed of fout is. Voor beide is wat te zeggen natuurlijk.

Inspirerende mensen

Malala Yousafzai Een jong meisje dat de Nobelprijs voor de vrede kreeg voor haar strijd om onderwijs voor meisjes in Pakistan

Martin Luther King Hij kwam op voor de mensen met een donkere huidskleur. Die mensen werden heel erg achtergesteld en als vuil behandeld.

Florence Nightingale Florence hoorde de stem van God, die haar zei dat ze verpleegsterswerk moest gaan doen. Ze ging als eerste vrouwelijke verpleegster in een veldhospitaal werken om gewonde soldaten te verzorgen.

Nelson Mandela Mensen uit Afrika werden heel erg gediscrimineerd. Nelson Mandela wilde de apartheidswetten veranderen. Toen moest hij heel lang naar de gevangenis en van daaruit ging hij gewoon door met zijn strijd. Later kreeg hij de Nobelprijs voor de vrede en werd hij president.

Mahatma Ghandi In India werden de mensen als vuil behandeld en onderdrukt door de Engelsen. Ghandi leerde de mensen zich te verzetten zonder geweld. Wat zijn de regels uit de Bagavad Gita?

Barack Obama De president van Amerika streed voor een atoomvrije wereld. Hij deed dat op een bijzondere manier. Daarom kreeg hij de Nobelprijs voor de vrede. Evi en Katja noemen het: de Nobelprijs voor de liefde.

Franciscus van Assisi Hij leefde de regels uit de Bijbel, zoals eenvoud, dankbaarheid, geduld en bescheidenheid. Franciscus kon praten met de dieren. Onze dierendag wordt gevierd op zijn sterfdag.

Mozart was een wonderkind. Hij kon piano spelen toen hij 3 jaar was. Hij had het van niemand geleerd. Nam hij zijn gave mee uit zijn vorig leven? Door muziek worden onze gevoelens aangeraakt

Leonardo da Vinci was een genie. Wat zijn de symbolen van de Vitruvius man? En wat betekenen die symbolen? Je kunt God in jezelf voelen als je mediteert.

Bijzondere plekken op aarde

Amazone regenwoud Het Amazone regenwoud is zo groot als de helft van Europa. Al die bomen samen werken als de longen van de aarde. De mensen die er wonen geloven in natuurkrachten, zoals de zon, de maan, de regen. Zij vinden alles wat de aarde voortbrengt heilig en alles uit de natuur wordt met respect behandeld.

Machu Picchu Een prachtige stad uit de oudheid, die opgebouwd is uit grote vierkante rotsblokken. Hoe kunnen de mensen dat gedaan hebben zonder moderne gereedschappen en apparaten van tegenwoordig? Zouden ze het met gedachtekracht hebben gedaan? En wat was het geheim van de zonnetempel?

Grand Canyon Je kunt je met de rotsen verbinden en dan voel je dat ze open gaan en dan voel je ze in je eigen hart. Dat kan met alles in de natuur.

Deltawerken Evi krijgt met haar familie een rondleiding bij de Deltawerken, de grote beschermer ons hele land. Als ze bij de dolfijnen zijn, vertelt ze haar papa en mama dat elk kindje vanuit de hemel zelf de ouders uitkiest.

Thuis Ook heel dichtbij in je eigen tuintje kun je genieten van de planten en alle dieren die er rondkruipen of vliegen.