Christendom








Christendom

Hé pap, wat kijk je somber. Is er wat?

    Uh, ja lieverd. Mijn oom Martin is vanmorgen overleden.

Ah, hoe kwam dat zo?

Een hartstilstand. Hij was al oud hoor, 81. Tja, dat is natuurlijk een mooie leeftijd. Maar hij was mijn lievelingsoom en ik zal hem best missen.

Ja, dat snap ik pap. Wanneer heb je ‘m voor het laatst gezien?

Eens denken… drie maanden geleden, met zijn verjaardag. Hij was zo vrolijk en zo blij dat ik er was. Ach…

Heb je een foto van hem?

Toevallig heb ik met mijn mobieltje op die dag een foto gemaakt, kijk maar.

Wat een pretoogjes had hij, je kunt zien dat hij genoot van het leven.

    Zeker. Behalve vrolijk was hij ook heel vroom.

Vroom, wat betekent dat?

Dat hij vaak naar de kerk ging. Elke  zondag ging hij naar de mis van 10 uur.  Hij was een voorbeeldig christen.

Wat bedoel je daarmee?

Een christen is iemand die in Jezus Christus gelooft. Christenen geloven dat Jezus de zoon van God is en dat hij wonderen kon verrichten. Ze geloven ook dat Jezus is gestorven voor de zonden van alle mensen op de aarde.

Mm, vertel eens verder.

Het christendom kent een aantal leefregels, ze noemen dat de tien geboden. Ik heb ze vroeger op school uit mijn hoofd moeten leren. Ik zal eens proberen of ik ze nog ken :Je mag geen andere Goden aanbidden, je mag niet stelen, je mag niet jaloers zijn, je mag niet doden, je mag niet liegen, je moet respect hebben voor je ouders. De rest weet ik niet meer.

Het lijken wel vérboden in plaats van geboden; je mag niet, je moet.

Je hebt gelijk, maar in de Bijbel staat ook een mooi verhaal dat Jezus vertelde toen hij op een berg een hele menigte toesprak. Ze noemen het de Bergrede. Het gaat ongeveer zo: Zalig zijn de zachtmoedigen, zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn de reinen van hart, zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Betekent zalig hetzelfde als gelukkig?

Denk het wel, meis. Het is misschien een oud woord, dat toen gebruikt werd.

Waarom gaan mensen nu nog steeds naar een kerk? Wat doen ze daar eigenlijk?

Om bij elkaar te zijn met andere mensen die hetzelfde geloven. Een pastor of voorganger vertelt dan verhalen uit de Bijbel en ook hoe je de verhalen nu in praktijk kunt brengen.

Als oom Martin begraven wordt, gaan wij dan ook naar de kerk?   

   Ja, dan kun je dat ook eens meemaken, wil je dat?

Graag. Ik wil graag weten hoe oom Martin zich voelde toen hij naar de kerk ging.

En natuurlijk om afscheid van hem te nemen.  Want familieleden kunnen dan iets over hem vertellen, mooie herinneringen met anderen delen, zeg maar. Ook worden mooie gedichten gelezen en stukjes uit de Bijbel.  Aan het einde van de dienst, wordt de communie uitgedeeld.

Hè, wat is dat?

Dat is een klein plat schijfje brood. Geen echt brood, ze noemen het een hostie.

Waarom doen ze dat?

    Om te denken aan het lichaam van Jezus.

O, bijzonder.

Wat je misschien nog niet weet is dat mensen die niet geloofden dat Jezus een heilige was, hem met spijkers aan een groot houten  kruis hebben gehangen en toen ging hij dood.                                     

Hè, gatver! Zoiets dóe je toch niet!  Koningin Sofia heeft me ooit eens in een droom  verteld dat Jezus een lichtmeester was.

    Een lichtmeester?                 

Ja, het woord zegt het al; een meester van het licht.

    Kon hij misschien daarom wonderen verrichten?

Wat voor wonderen, pap?

Jezus heeft blinden ziend gemaakt en een verlamde man kon weer lopen. O ja en ook iemand die dood was, heeft hij weer levend gemaakt.

Dat is bijzonder zeg. Toch heeft koningin Sofia me verteld dat de verhalen uit de Bijbel over geestelijke, dus innerlijke dingen gaan. 

Met het verhaal over hoe hij een blinde genas,  werd misschien bedoeld dat iemand die geen zelfkennis had, inzicht kreeg met de hulp van Jezus.

Mm, daar zit wat in. 

 Heeft koningin Sofia toevallig ooit het wonder uitgelegd waarom Jezus over water kon lopen?

Uh, eens even denken. O ja, ze heeft het verteld toen we in de oranje tuin waren.  Dat is een tuin waar we alles over onze emoties leerden. Water staat symbool voor onze emoties. Sofia leerde ons hoe we onze emoties konden leren kennen en dat we ze konden beheersen.  Er niet helemaal in opgaan, maar gewoon ernaar kijken, zonder dat ze met je op de loop gaan, zeg maar. ‘Het over water lopen’,  zoals Jezus deed, betekende volgens Sofia dus dat je de emoties beheerst, de baas bent over je emoties.

Hé, dat zou ik zelf nooit zo hebben uitgelegd, Evi. Ik vind eigenlijk het verhaal zo mooi. Ik zie hem liever écht over het water lopen…

Het is ook een mooi verhaal. Vroeger konden veel mensen de werkelijke inhoud van geestelijke lessen nog niet begrijpen, daarom werden ze in de vorm van verhalen verteld. Degenen die het nog niet konden snappen, konden er zo toch alvast over nadenken.

Jee zeg, hen het nooit zo gezien. En wat zou de verandering van water naar wijn hebben  betekend?

Daar mag je zelf even over nadenken, pap.

Dan zal ik eerst eens afspraakje moeten regelen met die koningin Sofia van jou, want zelf kan ik dat niet verzinnen.

Wanneer wordt je oom Martin begraven?

Over vier dagen. De afscheidsdienst is in de Mariakerk in Utrecht.

Dan moet ik eigenlijk naar school.

Ik zal vragen of je vrij krijgt, goed?